Välkommen till Svampfoten

 

Mitt namn är Eva Loodh och jag är en svampkonsulent som utbildar och informerar om svamp.

Mitt riksförbund har cirka 300 medlemmar som är spridda över landet.
Vi har fortlöpande vidareutbildning och förser oss med aktuella rön och forskning om svamp.

Det alltmer ökade för intresset för natur och friskvård gör att svamplockarna blir fler.
Alla förstår vikten av balans mellan kropp och själ och det gör att upplevelsebehovet ökar.
Ett bra sätt att tillfredsställa detta är en stunds kunskapsinriktad avkoppling i skogen.

SVAMPFOTEN vill lära kantarellplockaren bli svampplockare på ett säkert och tydligt sätt
samt informera om svampens många användningsområden.
Vi erbjuder härliga upplevelser i form av avkoppling, frisk luft, motion, kunskap och kontakter
med andra trevliga människor.

Allmänheten behöver varje år påminnas om vikten av att plocka rätt slags svamp.

Företaget SVAMPFOTEN erbjuder denna livsviktiga information genom utbildning.

SVAMPFOTEN vänder sig till allmänhet, kommuner, landsting, organisationer
och företag.

Konceptet formas utifrån kundens önskemål.